Monday, 08/08/2022 - 05:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Biểu

HD nội dung các phần thi trong Hội thi GVCNG cấp THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện. Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Phòng đã ban hành văn bản số 74 /KH-PGD&ĐT về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2014-215. Để hướng dẫn thêm nội dung các phần thi đồng thời có một số điều chỉnh, bổ sung trong việc tổ chức, Phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

V/v HD nội dung các phần thi trong Hội thi GVCNG cấp THCS

   UBND HUYỆN ĐỨC THO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 94 /PGDĐT-THCS

V/v HD nội dung các phần thi trong Hội thi GVCNG cấp THCS

Đức Thọ, ngày 12 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.

Ngày 27 tháng 02 năm 2015, Phòng đã ban hành văn bản số 74 /KH-PGD&ĐT về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở năm học 2014-215. Để hướng dẫn thêm nội dung các phần thi đồng thời có một số điều chỉnh, bổ sung trong việc tổ chức, Phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm (10 điểm)

1.1. Sổ chủ nhiệm

Sổ chủ nhiệm của năm học 2014-2015, kèm theo bản nhận xét đánh giá của nhà trường về công tác chủ nhiệm. Hình thức sổ chủ nhiệm thực hiện đúng theo mẫu sổ do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh phát hành.

1.2. Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp ở năm học 2013-2014 và học kỳ 1 năm học 2014-2015 kèm theo minh chứng.

1.3. Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD) có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm. Nếu SKKN đã được hội đồng đánh giá SKKN cấp huyện đánh giá đạt trong năm học 2013-2014 thì các giáo viên có thể dùng để nộp cho Ban Tổ chức (có giấy chứng nhận kèm theo).

Ban tổ chức chỉ chấp nhận chấm những SKKN hoặc sản phẩm NCKHSPƯD có nội dung tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh thuộc lĩnh vực công tác chủ nhiệm lớp.

Ban Tổ chức nhận danh sách đăng ký dự thi và hồ sơ chủ nhiệm vào sáng ngày 19/3/2015 (có thay đổi so với kế hoạch 74 /KH-PGD&ĐT). Hồ sơ phải được nhà trường nhận xét, đánh giá, xác nhận.

Phòng sẽ thông báo danh sách GVCN được dự thi phần tiếp theo vào ngày 23/3/2015 qua email các trường.

2. Phần thi hiểu biết (10 điểm)

Thời gian: chiều 25/3/2015.

- 13h30: Giáo viên dự thi có mặt tại hội đồng thi

- 14h00 đến 15h30: thực hiện bài thi hiểu biết

Nội dung: là những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp.

Bài thi hiểu biết chấm theo thang điểm 10. Giám khảo chấm cụ thể theo thang điểm của ban đề thi. Mỗi bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập. Điểm chung của bài thi là điểm trung bình cộng của 2 giám khảo.

Phòng sẽ thông báo danh sách GVCN được dự thi phần tiếp theo vào ngày 28/3/2015 qua email các trường.

3. Phần thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm và ứng xử tình huống (20 điểm)

Phần thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm và phần thi ứng xử thực hiện trên sân khấu vào ngày 31/3/2105 (cả ngày, bắt đầu từ 7h00).

3.1. Thi kể chuyện

Kể lại một câu chuyện cụ thể, để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong công tác chủ nhiệm. Thời gian thi kể chuyện tối đa là 7 phút. Ban giám khảo có thể hỏi thêm một số vấn đề có liên quan đến câu chuyện đó.

Bốc thăm thứ tự thực hiện phần thi tại Phòng GD&ĐT vào 9h00 ngày 30/3/2015. Giáo viên dự thi tóm tắt nội dung chuyện kể in trên giấy A4 nạp cho BTC trong buổi bốc thăm thứ tự thực hiện kể chuyện.

3.2. Thi ứng xử tình huống

Sau khi thực hiện xong phần thi kể chuyện, các giáo viên bắt thăm câu hỏi ứng xử tình huống và trả lời trực tiếp luôn. Thời gian trả lời phần thi ứng xử tối đa là 3 phút. Tình huống ứng xử là những tình huống mà giáo viên thường gặp trong công tác chủ nhiệm.

Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện nghiêm túc và phổ biến đầy đủ các nội dung trên đến các giáo viên dự thi để có sự chuẩn bị tham dự Hội thi đạt kết quả tốt./.

 

 Nơi nhận:

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo, CV Phòng GD-ĐT

- Lưu VT.

 

 

 

(đã ký)

 

 

Trịnh Hồng Mạnh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 42
Tháng 08 : 169
Năm 2022 : 6.865