Sunday, 22/05/2022 - 04:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Biểu

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 NĂM HỌC 2021-2022

 

UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BIỂU

 

 

Số: 53 /KH-THCS

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

Yên Hồ, ngày  01 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

NĂM HỌC 2021-2022

 

 

Căn cứ Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống Covid-10 trong trường học;

Căn cứ Công văn số 3193/HDLN-SYT-SGDĐT ngày 30/8/2021 của Liên ngành Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19  trong trường học từ năm học 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 1581/KH-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

Trường THCS Nguyễn Biểu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

I. Đối với nhà trường

1. Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện phòng chống dịch.

- Có đủ dụng cụ đo thân nhiệt.

- Phân công người thường trực kiểm soát người ra vào, có sổ theo dõi khách đến làm việc tại trường.

2. Đảm bảo các điều kiện vệ sinh, khử khuẩn trong nhà trường.

- Bố trí ít nhất 20 điểm rửa tay bằng xà phòng, có đủ nước sạch để giáo viên và học sinh sử dụng thường xuyên.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh.

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa sổ ra vào và cửa sổ.

- Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua nhiều hình thức thông tin liên lạc, nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau:

+ Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.

+ Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện cảm cúm, sốt, ho, khó thở, mất vị giác,… của học sinh trước khi đến trường; thông tin ngay cho nhà trường kho học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác,…

+ Thông báo cho cha mẹ học sinh chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng và khăn vải/khăn giấy, bình nước uống cá nhân khi đến lớp.

3. Thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường trước khi đón học sinh trở lại học.

- Vệ sinh môi trường ngoại cảnh, dọn vệ sinh, loại bỏ rác, phế liệu, phế thải

- Vệ sinh khử khuẩn trường học, lau nền nhà, tay nắm cửa, tai vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, dụng cụ học tập trong phòng học, phòng chức năng.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, bệnh.

- Thường xuyên rà soát, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh cài đặt và khai thác các tính năng của ứng dụng khai báo y tế, ứng dụng truy vết. Thực hiện cài đặt để khách đến trường quyets mã QR khai báo y tế.

5. Truyền thông, hướng dẫn về cách thức phòng bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19.

- Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đóc, nhắc nhở giáo viên, học sinh về ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường cũng như tại cộng đồng.

- Cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; quy định 5K của Bộ Y tế tại các vị trí dễ quan sát trong trường

II. Khi học sinh đi học và trong thời gian học

1. Đối với cha mẹ học sinh

- Không đi đến trường và không được đưa trẻ đến trường nếu bản thân cha mẹ

đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác,…

- Đeo khẩu trang cho mình và cho con khi đưa con đến trường, khi đưa con về.

         - Yêu cầu con rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại các thời điểm; trước khi đến trường, sau khi trở về nhà.

- Đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho con ở nhà; nếu có sốt, ho, khó thở, mất vị

giác,…thì chủ động cho con nghỉ học, thông báo cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

- Có trách nhiệm phối hợp với nhà trường phòng, chống dịch covid-19.

2. Đối với học sinh.

- Đeo khẩu trang khi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi đến trường, sau khi ra về, khi thấy tay bẩn hoặc khi cần thiết.

- Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo y tế)

- Thực hiện dãn cách theo hướng dẫn của giáo viên, ban giám hiệu nhà trường.

- Thông báo với cha mẹ, giáo viên nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác,…để được khám, tư vấn, điều trị.

- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- có trách nhiệm với nhà trường phòng, chống chịch Covid-19.

3. Đối với giáo viên, nhân viên nhà trường

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,…

- Đeo khẩu trang khi đi đến trường, khi ra về và những thời điểm cần thiết

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; rửa tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

Yêu cầu học sinh rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, trước khi ra về.

- Hướng dẫn học sinh thực hiện giãn cách trong các hoạt động ngoài lớp học tối thiểu 1 mét

4. Đối với khách đến thăm và làm việc

- Không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,…

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc tại trường.

- Rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay trước khi đến trường và sau khi ra về.

- Thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế..

- Thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét.

- Không được khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi. Che miệng và mũi khi ho, hắt hơi.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu của nhà trường.

5. Trách nhiệm của Ban Giám hiệu

- Tổ chức đo thân nhiệt  trước khi vào trường đối với học sinh, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh vào trường, khách đến thăm và làm việc; thực hiện khai báo y tế đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,… .

- Bố trí người đón và giao nhận học sinh tại cổng trường; hạn chế người ra vào trường; hạn chế tiếp xúc giữa học sinh các lớp với nhau.

- Phân công thực hiện vệ sinh; khử khuẩn bằng hóa chất khử khuẩn hoặc chất tẩy rửa thông thường:

+ Thiết bị giáo dục sau mỗi buổi học hoặc khi thấy bị bẩn

+ Bàn ghế, tay nắm cửa, tai vịn cầu thang, tay vịn lan can, dụng cụ học tập trong phòng học, phòng chức năng, khu vệ sinh,….

- Bố trí nơi  rửa tay có đủ xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay.

- Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh.

- Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa sổ ra vào và cửa sổ.

- Bố trí thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom, xử lý hằng ngày

- Nghiêm cấm khạc, nhổ, vứt rác, khẩu trang bừa bãi

- Tâp huấn đầy dủ cho giáo viên, nhân viên về phòng, chống dịch Covid-19.

- Bố trí phòng cách ly, chuẩn bị khẩu trang dự phòng để sử dụng ngay khi phát hiện người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác,… .

- Yêu cầu khai báo y tế đối với khách đến thăm và làm việc.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022. Nhà yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc. Khi phát hiện có cá nhân không thực hiện tốt kế hoạch này thì báo ngay cho Hiệu trưởng để có biện pháp xử lý.

Nơi nhận:      

- PGD ĐT Đức Thọ;

- Web THCSNB;

- TTCM; CĐ, LĐ;

- Lưu: VT.

 

 HIỆU TRƯỞNG

                                (Đã kí)

 

Phạm Xuân Hiếu

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 10
Tháng 05 : 635
Năm 2022 : 5.009